+420 775 416 777

Etiketa pro obchodní zástupce

Vybrané zaměření semináře:

  • image, první dojem
  • vystupování na veřejnosti
  • neverbální komunikace
  • pravidla společenského chování v pracovním styku
  • etiketa všedního dne
  • významné společenské události
  • vhodný oděv pro vybrané společenské události, profesionální styl oblékání
  • základní pravidla stolování při společenských příležitostech

Kurz a jeho zaměření bude přizpůsoben Vašim potřebám a pracovní činnosti.

Poptávkový formulář

*

*

*