+420 775 416 777

Etiketa písemné a elektronické komunikace

Vybrané zaměření semináře:

  • jak předejít nedorozumění v telefonické komunikaci
  • pravidla služebního hovoru
  • pravidla elektronické komunikace, užívání cizojazyčných zkratek -  IMO, AFAIK, TIA, FYI
  • pravidla úřední korespondence
  • problematické dopisy
  • dopisy - žádosti a prosby, stížnosti, omluvy

Poptávkový formulář

*

*

*