+420 775 416 777

Kdo navrhuje tykání?

Obecně platí, že týkání může navrhnout osoba společensky významnější, tedy žena, osoba starší, v pracovním prostředí - osoba nadřízená.

Co ale při konfliktu těchto pravidel, kdo nabídne tykání v zaměstnání, výrazně starší zaměstnankyně, nebo její mladší nadřízený? Lze dle etikety odmítnout nabídku tykání? Odpovědi a více z této problematiky získáte na vybraných kurzech.