+420 775 416 777

Co je to dress code?

Předepsané oblečení, neboli tzv. dress code, bývá uvedené na pozvánce jednotlivých společenských akcí. Není-li oděv na pozvánce blíže specifikován, měli bychom volit oděv dle času, místu konání a především charakteru a formálnosti akce.

Každá firma má jisté zásady týkající se oblékání, které se liší zejména dle oblastí, ve které působí. Některé společnosti stanovují pravidla, podle kterých by se měli zaměstnanci oblékat, vnitřním předpisem či směrnicí pro oblékání.

Jak se vyhnout společenskému faux pas v oblasti profesionálního oblékání, jak se obléci, pokud si nejsme jistí, jaké oblečení je vhodné a více o pravidlech profesionální oblékání se dozvíte na kurzech etikety.