+420 775 416 777

Kdo podá ruku jako první?

30. 11. 1999

S představováním souvisí podání ruky. Měli bychom se vyvarovat mdlého, nejistého stisku ruky, naše ruce by měly být čisté a suché. Zásadou je ruku nikomu nedrtit, ale také ji nepodávat jako „leklou rybu“.

Pro podání ruky platí opačný postup než u pozdravu - žena, osoba starší, nadřízený podává ruku první. Jak je tomu při rozporu pravidel, je součástí kurzů etikety.

Pokud se setkají dva páry, podá první ruku žena z významného páru ruku ženě druhého páru a potom muži. Poté partnerka muže z méně významného páru nabídne ruku protějšímu muži a tento významnější muž nakonec podá ruku muži méně významnému. Vyplatí se toto pravidlo si zapamatovat, nikdy by se ale nemělo příliš dlouho s podáním ruky otálet.