+420 775 416 777

Etiketa při přijímacím pohovoru

Přijímací pohovor bývá pro většinu uchazečů stresující záležitostí, také u něj bychom ale měli pamatovat na pravidla etikety. Vzdělání na prestižní škole, ani řada pracovních zkušeností nemusí stačit, pokud chování při pohovoru neodpovídá očekávání personalistů. Zde je několik bodů, kterým bychom měli věnovat u přijímacího pohovoru pozornost.

Na pohovor bychom měli přijít s časovou rezervou, rozhodně ne pozdě, ale rovněž není vhodné přijít příliš brzy a zasahovat tak do časového rozvrhu našeho protějšku.

Měli bychom se soustředit na první dojem – zejména na vhodné oblečení, vyvarovat se mnoha doplňků, přílišné vůně parfému, pozornost bychom měli věnovat také čistým botám a upraveným rukou. Výběr oblečení závisí na pozici, o kterou se ucházíme.  Pokud je to možné, můžeme zjistit styl oblékání a firemní kulturu návštěvou ve firmě, do které se na pohovor chystáme. Obecně lze říct, že na přijímací pohovor nejsou vhodné krátké sukně, šaty s výrazným výstřihem, džíny, u mužů padne volba nejpravděpodobněji na tmavý oblek, ženy nic nezkazí kostýmkem. Důležitá je také úprava účesu, způsob, jakým vstoupíme do místnosti, pozdravíme a proneseme první větu.

Do místnosti, ve které pohovor probíhá, bychom měli vstoupit s úsměvem, hovořit nahlas, zřetelně, očima sledovat všechny osoby v místnosti a zapamatovat si jejich jména. Mnohem profesionálněji působí, a lepší dojem vzbudíme, pokud jimi budeme jednotlivé členy komise oslovovat.

Pokud jsme během pohovoru nervózní, může nám pomoci držet v ruce tužku - dělat si poznámky je rozhodně vhodnější než nervózně bubnovat prsty do stolu. Doma bychom si měli vyzkoušet svou řeč, způsob, jakým se představíme, hlídat si pestrou intonaci, monotónní ani příliš tichý hlas pravděpodobně nikoho nezaujme. Zároveň bychom měli sledovat reakce komise a podle nich např. zkrátit svůj projev, pokud vnímáme, že se komise nudí. Naše gesta u pohovoru by neměla být přehnaná.

U samotného pohovoru bychom neměli nikoho přerušovat, dokud mluví, měli bychom mít předem připravené otázky a zároveň si zjistit základní údaje o firmě, ve které se přijímací pohovor koná. Měli bychom si také dát pozor na naši neverbální komunikaci a být připraveni na otázky komise týkající se našich slabých stránek či vize, kde bychom třeba chtěli být za pět let od pohovoru.

Jak zakončit pohovor? Pamatujme si, že pohovor vždy končí personalista, my poté můžeme poděkovat za setkání, oslovit osobu, která s námi pohovor vedla a podat si ruce.