+420 775 416 777

Etiketa představování

30. 11. 1999

Pro představování platí pravidlo společenské významnosti, obecně platí, že žena je společensky významnější než muž, starší člověk významnější než mladší a nadřízený významnější než podřízený.

Jako první bychom měli mít na paměti, že lepší je raději nedodržet protokol než nepředstavit osoby vůbec. Představování se ujímá osoba, která ostatní zná, případně hostitel. Osobě starší/společensky významnější představujeme osobu mladší/společensky méně významnou, ženě představujeme muže.

Při představování bychom vždy měli uvést křesní jméno i příjmení a při představování členů rodiny se zmínit o příbuzenském vztahu, abychom se vyhnuli možnému společenskému faux pas v případě další konverzace.

Představujeme se ve stoje, muži se zapnutým sakem. Jediný, kdo může při představování zůstat sedět, je žena, ale i ta by měla vstát v případě, kdy je jí představována žena nebo starší muž.